Ankiety


II TURA ANKIETY DELPHI II

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w II turze badania realizowanego w ramach projektu pn. "Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050", prowadzonego przez konsorcjum w składzie Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ramach środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (więcej o projekcie: www.scenariuszeslask2050.pl). 

Odpowiedzi uzyskane od Państwa w I turze ankiety pozwoliły na jednoznaczne określenie niektórych tez jako potwierdzone, a niektórych jako nieprawdopodobne lub mało istotne dla przyszłości użytkowania terenu województwa. Tymi tezami nie będziemy zajmowali się w II turze. Pozostałe tezy dotyczą zjawisk jakie uznali Państwo za istotne lecz wymagające jeszcze potwierdzenia jako zdarzenia o dużym stopniu uprawdopodobnienia. Właśnie te tezy są przedmiotem II tury ankiety.

Przedmiotowa ankieta jest dostępna na stronie internetowej pod adresem:      

http://aplikacje.gig.eu/scenariusze/Logowanie.aspx        

Dostęp do serwisu możliwy jest po zalogowaniu. W celu uzyskania loginu oraz hasła prosimy o kontakt z Biurem Kierownika Projektu. Na wypełnioną przez Państwa ankietę oczekujemy do dnia 1 września 2011 roku.


I TURA ANKIETY DELPHI II

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w I turze badania ankietowego realizowanego w ramach projektu pn. "Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050", prowadzonego przez konsorcjum w składzie Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ramach środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (więcej o projekcie: www.scenariuszeslask2050.pl).
Celem badania dotyczącego użytkowania terenu województwa śląskiego jest poznanie Państwa opinii dotyczącej siły wpływu zjawisk na użytkowanie terenu lub prawdopodobieństwa wystąpienia tez, obejmujących następujące zagadnienia:
- Środowisko i zasoby a użytkowanie terenu,
- Ludzie a użytkowanie terenu,
- Usługi a użytkowanie terenu,
- Przyszłość obszarów miejskich,
- Przyszłość województwa i jego subregionów,
- Zarządzanie i sterowanie rozwojem.
Badanie ankietowe, sporządzone w oparciu o metodologię "Delphi" stosowaną w planowaniu strategicznym, pozwoli na sformułowanie, a następnie wdrożenie scenariuszy użytkowania terenu województwa śląskiego, dlatego też niezwykle ważne jest poznanie Państwa kompleksowej opinii na wszystkie tezy obejmujące powyższe zagadnienia.
Przedmiotowa ankieta jest dostępna na stronie internetowej pod adresem:
http://aplikacje.gig.eu/scenariusze/Logowanie.aspx
Dostęp do serwisu możliwy jest po zalogowaniu. W celu uzyskania loginu i hasła prosimy o kontakt z Biurem Kierownika Projektu (32 259 24 66, slask2050@gig.eu)


II TURA ANKIETY DELPHI I

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że I tura ankiety Deplhi, poświęcona zagadnieniu przyszłych problemów użytkowania terenu województwa śląskiego, przeprowadzona w ramach projektu "Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050" dobiegła końca. Serdecznie dziękujemy Państwu za podzielenie się z nami poglądami na szczegółowe zagadnienia.
Ostateczne wyniki ankiety znajdują się na dole strony w odnośniku "Wyniki zapisanych ankiet" Delphi - I tura lub bezpośrednio na podstronie  http://www.scenariuszeslask2050.pl/ankieta.php?id=6
Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy II turę ankiety Delphi. Jej zadaniem jest zbliżenie stanowisk ekspertów.
W związku z tym uprzejmie prosimy Państwa o ponowne wypełnienie ankiety Delphi. Została ona skrócona o te zagadnienia, co do których wysokie uprawdopodobnienie i znaczna istotność zostały w miarę uzgodnione. Jednocześnie zaznaczamy, iż PRZED ponownym wypełnieniem ankiety konieczne jest zapoznanie się z wynikami I tury, w tym z rozkładem wypowiedzi o poszczególnych tezach. Rozkład ten należy wziąć pod uwagę podejmując decyzję o wyborze odpowiedzi, chociaż pozostanie przy swoim zdaniu z I tury nie jest błędem nawet jeśli zdecydowana większość ekspertów wypowiedziała się inaczej.
Ankieta Delphi będzie aktywna do dnia 18.08.2010.


I TURA ANKIETY DELPHI I

Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa poglądy na temat  przyszłych problemów użytkowania terenu województwa śląskiego. Ankieta poświęcona temu zagadnieniu obejmuje 38 tez - każda teza ilustruje jeden problem. Podstawą sformułowania takich a nie innych tez była dyskusja w gronie specjalistów różnych dziedzin wsparta analizą dostępnych danych o problemach środowiskowych, gospodarczych i przestrzennych województwa. 

Do każdej tezy przypisaliśmy pytania z propozycjami odpowiedzi. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z tezami i zaznaczenie odpowiedzi na załączone pytania.

Tezy pogrupowane są w następujące działy:

  1. LUDZIE A UŻYTKOWANIE TERENU
  2. USŁUGI A UŻYTKOWANIE TERENU
  3. PRZYSZŁOŚĆ OBSZARÓW MIEJSKICH
  4. ZARZĄDZANIE I STEROWANIE ROZWOJEM
  5. PRZYSZŁOŚĆ WOJEWÓDZTWA I JEGO SUBREGIONÓW
  6. ŚRODOWISKO I ZASOBY A UŻYTKOWANIE TERENU

Ankieta dostępna będzie do dnia 29.07.2010. Po przeanalizowaniu wyników ponownie poprosimy Państwa o wypełnienie ankiety w celu uściślenia i weryfikacji zebranych wyników.

Przedstawiona ankieta mieści się w metodzie „Delphi" powszechnie stosowanej w planowaniu strategicznym, polegającej  na pozyskiwaniu wiedzy od ekspertów poprzez serię pytań. Po zebraniu i przeanalizowaniu wyników prowadzący projekt przygotowuje kolejną wersję ankiety zawężającą i uściślającą obszar działania i rozsyła ją ponownie do tych samych ekspertów. Cykl ten jest powtarzany kilkakrotnie aż do wypracowania pewnej zgody pomiędzy ekspertami i utworzenia spójnego obrazu danej dziedziny.

Z technicznego punktu widzenia metoda Delphi polega na przeprowadzeniu kilkakrotnego ankietowania wybranej grupy ekspertów, którzy nie mogą się ze sobą w tej sprawie komunikować i naradzać. Eksperci powinni posiadać dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie w tematyce będącej przedmiotem ankiet, ale jednocześnie szeroki ogląd i doświadczenia w zakresie „oddziaływania" badanej dziedziny z szeroko rozumianym otoczeniem. Eksperci są anonimowi.

» Strefa dla uczestników

wyślij odpowiedź

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki