Links

European Union Online: http://europa.eu.int;

Representatives of European Commission in Poland: http://ec.europa.eu/polska

PO IG: http://www.poig.gov.pl/english/Strony/Introduction.aspx

Managing Institution: http://www.mrr.gov.pl/english/Strony/default.aspx

Intermediary Institution:  http://www.nauka.gov.pl/home/

Implementing Institution: http://www.opi.org.pl

The Silesian Voivodeship Office:

http://www.katowice.uw.gov.pl/english/poland_and_silesia.html

The Silesia Voivodeship: http://visitsilesia.eu/

send answer

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki