Linki

Unia Europejska Online: http://europa.eu.int;

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce: http://ec.europa.eu/polska

PO IG: http://www.poig.gov.pl

Instytucja Zarządzająca: http://www.mrr.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca: http://www.nauka.gov.pl

Instytucja Wdrażająca: http://www.opi.org.pl

Śląski Urząd Wojewódzki: http://www.katowice.uw.gov.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: http://www.silesia-region.pl/

 

 

» Strefa dla uczestników

wyślij odpowiedź

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki